Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2020

Cannonball
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
Cannonball
1948 77ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
1689 9cb9 500

historicaltimes:

Two girls more engrossed with the air vent grate than the modern art on the walls of the San Francisco Museum of Art, 1963.

via reddit

Cannonball
Nie jestem martwy. Czasami sypiam. Wszyscy wiedzą, że sen to prawie śmierć.
— Ursula K. Le Guin "Ziemiomorze"
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

February 25 2020

Cannonball
Wszystko będzie dobrze (...) choć jeszcze nie dzisiaj.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Cannonball
5755 0ac9
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Cannonball
8477 c562 500
Cannonball
3953 bedc
Reposted frompanimruk panimruk viashakeme shakeme
Cannonball
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo
Cannonball

February 24 2020

Cannonball
9083 90f8 500
Reposted fromhrafn hrafn viapengin pengin

February 23 2020

Cannonball
5129 2f80
Reposted frombotaka botaka viairukandjisyndrome irukandjisyndrome
Cannonball
Ciało ciagle obolałe, umysł otępiały. Jeszcze nie jestem pewna swoich odczuć na ten stan...
Reposted byRudeGirlbadbloodsluchaczka
Cannonball
Cannonball
9970 d0dc 500
Reposted frombrumous brumous viamothsdevourer mothsdevourer
Cannonball
6582 baad 500
Cannonball
Znasz to przeszywające uczucie ? To któremu towarzyszy zazwyczaj jedno banalne i na swój sposób przerażające pytanie  - A co jeżeli jednak nie wystarczysz ? 
— Lariflette
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viaszydera szydera
Cannonball
Przyjeżdżam do domu, kładę się i mam straszny szum w głowie, od siebie. Huczy mi wszystko to, co powiedziałam, zrobiłam, przemyślałam w ciągu dnia, czym się namartwiłam, z czego się śmiałam, co mnie zastanowiło, ucieszyło...
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl