Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2020

Cannonball
Muszę znaleźć coś ważniejszego od śmierci.
— J. Borszewicz 'Mroki'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaMartwa13 Martwa13

April 02 2020

Im not like them but i can pretend
— Nirvana - Dumb (via joefarrallblr)
Cannonball
Nie wiem, jak to się dzieje, że nagle człowiek potrafi robić rzeczy, które przedtem były do niego nie podobne. Nagle nadchodzi jakaś chwila, w której traci panowanie nad sobą, przegapia samego siebie.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaleander aleander
Cannonball
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
Reposted fromlovvie lovvie viahrafn hrafn
Cannonball
****
dopóki znajdujesz coś czym można się cieszyć możesz zasypiać o każdej porze nie bacząc na przechodniów i kontrolerów lotów możesz zasypiać w słowach w kinie w łóżkach kochanek i na twardym krześle
gdy nie będziesz mógł znaleźć  tego czym mógłbyś się cieszyć pozostanie ci budzić się obok siebie i patrzeć na własną zmęczoną twarz
zrób wtedy wszystko aby się od niej odwrócić
lepiej skierować wzrok na starą niepomalowaną ścianę na stary wytarty dywan na cokolwiek aby tylko nie miało twoich oczu
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahrafn hrafn
Cannonball
0150 1b48 500
Igor Voloshin
Reposted fromhrafn hrafn
Cannonball
0763 538c 500
Zezn
Reposted fromhrafn hrafn
Cannonball
2210 b090 500
Cesar Biojo
Reposted fromhrafn hrafn
Cannonball
1251 01f1 500
Rebeca Cygnus
Reposted fromhrafn hrafn viamaybeyou maybeyou

March 31 2020

Cannonball
- Przysięgam, niektórzy ludzie są jak sprężynki-zabawki - warknęła ponurym tonem. - Niby nic, a zepchnąłbyś takiego ze schodów i uśmiech sam pojawiłby się na twarzy.
— Kajko
Reposted frommy-whole-self my-whole-self viaDaisy88 Daisy88
Cannonball
Czuję się teraz jak litera C w CH. Niesłyszalny. Zbędny. 
Reposted fromhrafn hrafn
Cannonball
- Tak naprawdę nie mam pojęcia, dokąd mógłbym stąd pójść. 
- Nie martw się. Nikt z nas tego nie wie.
— Christi Daugherty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 30 2020

Cannonball
Cannonball
Przejściowe pory roku nie są dla mnie najlepsze. Dla nikogo takiego jak ja. Obłęd lubi wracać jesienią lub przedwiośniem. Lubi niż, mgłę, ołowiane zachmurzone niebo. Budzisz się rano i masz do dyspozycji albo nieokreślony lęk, albo smutek. A czasami jedno i drugie. Chciałbym obudzić się pogodnym i uśmiechniętym lub przynajmniej obojętnym, ale jedyne, na co mogę liczyć, to wybór między trwogą a rozpaczą oraz nadzieja, że nie zwariuję do reszty.
— Jarosław Grzędowicz
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Cannonball
Znajdź mnie, uwolnij mnie od tego zżerającego zwątpienia, daremnej rozpaczy, horroru snu
— Sarah Kane
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Cannonball
przyszedł taki czas, kiedy tylko przykrywając głowę kołdrą i wyobrażając sobie, że nie żyję, czułem się bezpiecznie, uspokajając się myślą, że jestem martwy, zapadałem w sen.
— wojciech kuczok
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaaleander aleander
Cannonball
kiedy nagle znika ktoś bliski, nawet ludzie bez wyobraźni są w stanie wymyślić tysiąc straszliwych scenariuszy albo, co jest jeszcze gorszą torturą, tysiąc powodów do nadziei.
— harlan coben
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaaleander aleander
Cannonball
Może jak przychodzi co do czego, pokutą jest już samo bycie człowiekiem.
— Lars Saabye Christensen ‘Półbrat’
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viadygoty dygoty
Cannonball
2590 d17c 500
Reposted from0 0 viapumpkinsoup pumpkinsoup
Cannonball
Jakieś dziwne i spokojne 'nie przejmuj się' miesza się we mnie z silnym poczuciem samotności i strachu.
— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromaleander aleander viahrafn hrafn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl