Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2020

Cannonball
Ale dokądkolwiek pójdziesz, byłoby miło, żebyś kiedyś wrócił. Albo chociaż o mnie pamiętał.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
Cannonball
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viakomplikacja komplikacja
Cannonball
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Cannonball
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
Reposted fromzimnakaszamanna zimnakaszamanna viaaleander aleander
Cannonball
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko, Wszyscy byli odwróceni
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaaleander aleander
Cannonball
9208 4381 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost

January 09 2020

Cannonball
1840 4740 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapchamtensyf pchamtensyf
Cannonball
Nie masz pojęcia, jak ja czasem cierpię, zupełnie bez wyraźnego powodu. Myśli mam tak dziwnie poplątane, wartościowanie tak stasowane, że już nie mogę tak dłużej żyć [...] Mój światopogląd zaczyna walić się od podstaw. Właściwie jestem wcieleniem kompromisu, i to koniecznego, i niczym więcej.
— witkacy
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapchamtensyf pchamtensyf

January 08 2020

Cannonball
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viaMezame Mezame

January 06 2020

Cannonball
4561 87a7 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
Cannonball
czuję się dodatkiem, a nie tematem głównym
— ...
Reposted frommultiwitamina multiwitamina viaEtien Etien
Cannonball
Człowiek, który jest zdradzony, opuszczony, zawsze ma poczucie, że jest gorszy z jakiegoś powodu.
— Janina Ochojska-Okońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaleander aleander
Cannonball
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
Cannonball
Łatwiej być samotną. Nienawidzę tego, ale tak jest łatwiej.
— Jeffery Deaver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagregorczykm gregorczykm

January 05 2020

Cannonball
4142 7d52
Reposted fromnulaine nulaine viaszydera szydera
Cannonball
1763 8017 500
Reposted frommiischa miischa viaszydera szydera
Cannonball
8717 d16d 500

elevatorteeth:

it doesnt matter, i am already an endless body

Cannonball
Potem wróciłam do domu i jakoś ciężko było przestać płakać.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl