Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

Cannonball
1596 2633 500
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viakrzysk krzysk
A ona krzywdziła siebie, żeby nie dać tej szansy innym.
— (via dziurywniebie)
Najstraszniejsze jest, kiedy się jest samotnym we własnym wnętrzu.
— (via uloz-mnie-w-calosc)
Nie ma się co okłamywać. Wielu odeszło, wielu jeszcze odejdzie.
2066 b27d 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaMezame Mezame
Cannonball
Cannonball
a może by tak to wszystko rzucić i pojechać gdziekolwiek ? mogą być bieszczady 
Cannonball
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
5172 48bf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera

August 13 2017

Cannonball
3720 81f8

words-fucking-hurt-cunt:

its the realization in his eyes after, that he realizes he’s actually not. it breaks my heart.

Reposted fromapatyczna apatyczna
Cannonball
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viagdziejestola gdziejestola
Cannonball
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola
Cannonball
Jak zacząć żyć?
Cannonball
Cannonball
0276 0cdb
Reposted fromPICCHU PICCHU vianyaako nyaako
Cannonball
3359 e199
Reposted frompeper peper viakrzysk krzysk
Cannonball
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viaszydera szydera
4737 10cd 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
4835 6108 500
This chandelier casts the shadows of a forest of trees!
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl