Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

Cannonball
Cannonball
3555 4125 500
"Zanim dopadnie nas czas"
Cannonball
- Wiem, zachowuję się irracjonalnie. Mam w sobie coś takiego… – Zamyślił się na chwilę. – Mam w sobie coś, czego nie umiem kontrolować. Skłonność do samozagłady. Jakaś ponura cząstka mnie samego niszczy wszystko, co dobre w moim życiu, szepcząc, że nie jestem tego wart.
— Martin Sixsmith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
Cannonball
Cannonball

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek

August 09 2017

Cannonball
Cannonball
2722 f4f8
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn vialilacwine lilacwine
Cannonball
2982 0444 500
Reposted fromnazarena nazarena viagdziejestola gdziejestola
Cannonball
Też mam ochotę zerwać ze sobą kontakt. Tylko za bardzo nie wiem jak. 
Cannonball
To co ostatnio powtarzam sobie w myślach, to:
"- wytrzymasz".
— I.

August 08 2017

Cannonball
Byłoby pięknie, gdyby uczucia można było zwyczajnie wyłączyć.
— Charlotte Link
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Cannonball
Hm...Taki mam nawyk. Zawsze zapominam powiedzieć ważne rzeczy.
— Haruki Murakami / Słuchaj pieśni wiatru
Reposted fromsfeter sfeter viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Cannonball
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Cannonball

Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.

— Domagalik, Wiśniewski - 188 dni i nocy
Reposted frompffft pffft viagdziejestola gdziejestola
Cannonball
-czego żałujesz?
-złudzeń...
6567 0827 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaMezame Mezame
Cannonball
3678 b4f1
Reposted fromAngiie Angiie viagdziejestola gdziejestola

August 07 2017

Cannonball
To smutne kiedy rozpada się przyjaźń i sam nie wiesz dlaczego, bo nie pokłóciliście się ale po prostu nie umiecie już rozmawiać jak kiedyś.
- Autor nieznany
— cholernie smutne...
3750 0e2a 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan
3015 2500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl