Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

0030 fdec 500

evermore-fashion:

Ziad Nakad Fall 2017 Haute Couture Collection
Cannonball
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
Cannonball
2811 1357 500
Reposted fromoutoflove outoflove
Cannonball
0145 1ba7
Reposted fromGIFer GIFer viaszydera szydera
Cannonball
7279 759e
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
Cannonball
Uważam, że wszystko to, co człowiek pomyśli sobie, nie mogąc zasnąć, nie powinno nigdy zostać pomyślane. To są myśli zbędne, odpady dziennego myślenia, coś, czego nasz aktywny umysł nie chciał pomyśleć w dzień, a teraz, mając tyle czasu do dyspozycji, czuje się w obowiązku wykorzystać. Nie wiem: ta myśl przyszła mi do głowy pewnej bezsennej nocy, a więc pewnie też jest do wyrzucenia.
— Rodrigo Munoz Avia “O psychiatrach, psychologach i innych psycholach
Reposted fromsfeter sfeter viaszydera szydera

July 10 2017

Cannonball
Bo najważniejsze jest to by mieć taką osobę, której możesz powiedzieć wszystko. Nie boisz się o jej reakcję, po prostu mówisz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablubra blubra
Cannonball
3043 225f 500
Reposted fromyourholypope yourholypope
6535 1b23 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaszydera szydera
Cannonball
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoutoflove outoflove
Cannonball
9113 4525
Reposted fromzyj-kolorowo zyj-kolorowo viaoutoflove outoflove
Cannonball
Cannonball
Cannonball
Reposted frommayamar mayamar viairmelin irmelin
Cannonball
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viagdziejestola gdziejestola
Cannonball
2286 2c73 500
Reposted fromvanitaas vanitaas viagdziejestola gdziejestola
3561 c37e 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viagarazowka garazowka
9541 959d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl