Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

1070 ce54 500

nakedly:

(-19 degrees celcius so the windows have frosted snowflakes on them) 🙃// insta @annikabansal (at Djursholms Torg)

Cannonball
Reposted frombluuu bluuu vialaluna laluna
Cannonball
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude vialaluna laluna
Cannonball
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Cannonball
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viapengin pengin
Cannonball
4657 3406 500
Reposted fromShini Shini viagdziejestola gdziejestola
Cannonball
8743 cf9d
Cannonball
0600 3827
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie vialaluna laluna
Cannonball

Nie mam ochoty na rozmowy, lecz pomilczałbym z kimś, posiedział w ciszy...

Sama obecność wypełnia przestrzeń, nikt nie lubi być całkiem sam.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola

June 19 2017

Cannonball
Cannonball
Cannonball
4929 86de 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
Cannonball

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viairmelin irmelin
Cannonball
Cannonball
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viairmelin irmelin
Cannonball
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromdreamadream dreamadream viapelagiagrace pelagiagrace
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaoutoftears outoftears
Cannonball
Najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie.
— Antonia Michaelis – Baśniarz
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaoutoftears outoftears
Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl