Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Cannonball
Cannonball
Cannonball
4929 86de 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
Cannonball

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viairmelin irmelin
Cannonball
Cannonball
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viairmelin irmelin
Cannonball
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromdreamadream dreamadream viapelagiagrace pelagiagrace
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaoutoftears outoftears
Cannonball
Najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie.
— Antonia Michaelis – Baśniarz
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viaoutoftears outoftears
Cannonball
Cannonball
Cannonball
Cannonball
4929 86de 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
Cannonball

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viairmelin irmelin
Cannonball
Cannonball
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viairmelin irmelin
Cannonball
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromdreamadream dreamadream viapelagiagrace pelagiagrace
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaoutoftears outoftears
Cannonball
Najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie.
— Antonia Michaelis – Baśniarz
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viaoutoftears outoftears
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaoutoftears outoftears
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl