Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

Cannonball
5519 40cd 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.
— F. Scott Fitzgerald, More Than Just A House (via 5weetsorrow)
Cannonball
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Cannonball
7436 312a
'Zachowaj tylko te wspomnienia, które dają ci radość.'
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
Cannonball
4983 6129 500
Reposted from4777727772 4777727772
Cannonball
- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
Cannonball
3407 d5d7 500
Reposted fromAlcea Alcea viairmelin irmelin

June 12 2018

Cannonball
7865 7f41 500
Reposted from4777727772 4777727772
Cannonball
Cannonball
0192 0225
Reposted from4777727772 4777727772
Cannonball
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
Cannonball
3344 672a 500
Reposted from4777727772 4777727772
Cannonball
Cannonball
Cannonball
Cannonball
9298 fec7 500
Cannonball
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care vialaparisienne laparisienne
Cannonball

June 11 2018

Cannonball
2926 0ba9
Reposted fromqb qb viascorpix scorpix
Cannonball
jedną z trudniejszych lekcji, jakie dało mi życie, była ta, że utrata przyjaciela jest jak nieustająca żałoba. nie wiesz jak długo będzie trwać, jest jak nieskończenie mażąca się rana, gdy odpuszczasz i wreszcie tracisz nadzieję, by za chwilę z jeszcze większą siłą tęsknić na nowo. irracjonalna dla otoczenia, które wzruszy ramionami, powie "jego strata" i absolutnie nic nie zrozumie. rozpierdala Cię i niszczy od środka przez bardzo, bardzo długi czas - nadal nie wiem jak długi...
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl