Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2019

Cannonball
0150 251d 500
Reposted fromsarazation sarazation vialekkaprzesada lekkaprzesada
Cannonball
8174 463a 500

olivierhertel:

Pretty Little Things

Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu vialekkaprzesada lekkaprzesada
Cannonball
W najpiękniejszym złudzeniu  tli się rozpacz.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul
Cannonball
6784 6037 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

March 25 2019

Cannonball
- Ile razy układałaś sobie w myślach odpowiedź na SMS, który nigdy nie przyszedł ?
- 7 lat... - wyszeptała.
— Autor Bezdech
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabadblood badblood
Cannonball
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve

March 24 2019

Cannonball
Czy życie musi być tak cholernie złośliwe?
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Cannonball
1615 da4a
Cannonball
Cannonball
Cannonball
0099 fe96 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajutynda jutynda
Cannonball
9791 8879 500
Reposted fromprzemykaz przemykaz viajutynda jutynda
Cannonball
9428 4b63
Reposted frommyname myname

March 23 2019

3902 2db9 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3
Cannonball
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"
Reposted fromhormeza hormeza viainsanedreamer insanedreamer
Cannonball
9314 a624
Reposted fromslodziak slodziak viaunaswabsurdzie unaswabsurdzie
Cannonball
  Niech więc to będzie nawet katastrofa...ale niech się wreszcie coś stanie, bo tak się nie da dalej żyć.
— Anna Janko - Dziewczyna z zapałkami
Reposted fromIriss Iriss viaunaswabsurdzie unaswabsurdzie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl