Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Cannonball
Cannonball
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
Cannonball
Listen — are you breathing just a little and calling it a life?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadivi divi
Cannonball
Reposted fromshakeme shakeme viaMezame Mezame
Cannonball
deszcz o okno się obija, herbata w kubku paruje, a kocyk dzielnie samotne ciało obejmuje. 
Cannonball
1409 b4a5 500
Cannonball
Za dużo przeklinam. Za mało słucham innych. Zbyt wiele czasu spędzam na opierdzielaniu się. Sarkazm to moje drugie imię, a ironię mam w małym palcu. Nie jestem zbyt mądra i piękna, ale jakoś sobie z tym radzę. Czasami jestem infantylna i rzadko cokolwiek mi się udaje. Ale chyba znajdziesz we mnie powód aby mnie pokochać.
— storyxlife
Reposted fromwonderLife wonderLife viadivi divi
Cannonball
Ludziom przytrafia się to, co się przytrafia, a nie to, na co zasługują.
— Dr House
Reposted fromMissMurder MissMurder viatygrysek tygrysek
Cannonball
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzmy razem film. 
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek
6216 a57e
Reposted fromdivi divi
Cannonball
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
2461 8bf4
Reposted fromvanille vanille viaunni unni
Cannonball
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaunni unni
9929 67b1
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
Cannonball
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaPoranny Poranny
Cannonball
jestem nikim
Reposted fromflowerstandman flowerstandman
Cannonball
therapist: how are you?
me: fine how are you
Reposted fromflowerstandman flowerstandman
Cannonball
4513 6406
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl