Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Cannonball

This scares me.

but imagine going into a store and being like “yes i need three thousand knives”

Reposted frominsanedreamer insanedreamer via919 919
Cannonball
Ze wszystkich ludzi na świecie najbardziej nienawidzę siebie.
Reposted fromnosurprisedend nosurprisedend viaunni unni
7546 fdfb 500
Reposted fromdivi divi viaaisolro aisolro
Cannonball
5240 d5c0 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viaMezame Mezame
Cannonball
Cannonball
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Cannonball
Cannonball
Na razie żyję, choć to życie trzeba wziąć w cudzysłów.
— Aleksandra Lipczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadassfromhell badassfromhell
Cannonball
3233 03ac
Reposted fromflesz flesz viabadassfromhell badassfromhell
po pewnym czasie będziesz miał mnie już dość i odejdziesz. zawsze tak jest.

me (via

zabijmysiee

)

M :))1

(via niedopowiedzeni-a)

Reposted fromdivi divi viabadassfromhell badassfromhell
Cannonball
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
Reposted fromdepresja depresja viaaisolro aisolro
Cannonball
4478 ff96
Reposted fromiminlove iminlove viaalmostlover almostlover
7307 17b4 500
Reposted fromclitoris clitoris viakusiek kusiek
Cannonball

Zawsze mam wrażenie, że komuś przeszkadzam.

Cannonball
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vianebthat nebthat
8065 18cb 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaszydera szydera
Cannonball
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl