Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Cannonball
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Cannonball
9695 893d
Reposted frombabyface babyface viaszydera szydera
Cannonball
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
Reposted frompensieve pensieve
Cannonball
2099 7d0c
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
Cannonball
8434 b4b5
Reposted fromizutu izutu vialaluna laluna
Cannonball
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
Reposted frommartrol martrol vialonelypassenger lonelypassenger
Cannonball
http://31.media.tumblr.com/58e0afbe1e8bebbe1953fd34fdf49cbf/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo1_500.gif
http://33.media.tumblr.com/24bfa1d071322984dce663a5878bca97/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo2_500.gif
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
Cannonball
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viamslexi mslexi
Cannonball
Ludzie z miłości potrafią zrobić dziwne rzeczy... Ale chyba jeszcze dziwniejsze z jej braku.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Cannonball
Śliczna pogoda. A mnie i tak budzi samotność.
— Ran./
Reposted fromranamali ranamali
Cannonball
1178 b0b4
Reposted frombad-bat-emergency bad-bat-emergency
Cannonball
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Cannonball
6410 52d7
5339 22f8 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaszydera szydera
Cannonball
6513 b600
Reposted fromvandalize vandalize viasweetnothingg sweetnothingg
Cannonball
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viasweetnothingg sweetnothingg
Cannonball
9710 3641 500
Cannonball
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
Cannonball
7827 2b2a
Reposted fromosaki osaki viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl