Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Cannonball
9184 fa08 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
Cannonball
Cannonball
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianyaako nyaako
8275 b914 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viaPrzygnebiona Przygnebiona
Cannonball
nothing, something, everything
Reposted fromlostness lostness viadivi divi
Cannonball
A może ja po prostu już na nikogo nie zasługuję?
— 11:26
Reposted fromsouxie souxie
Cannonball
2188 e6e1
Reposted fromaaxxx aaxxx viadaguch daguch
Cannonball
Cannonball
5799 45d2
Reposted fromsilentshout silentshout viadaguch daguch
Cannonball
TO KŁAMSTWO, MYŚLEĆ, ŻE JESTEŚ NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRA, ŻE NIC NIE JESTEŚ WARTA, ŻE NIE JESTEŚ PIĘKNA !  Okłamujesz się cały czas. A teraz płacz. Bo 9 na 10 ciosów nożem zadałaś sobie sama.
Reposted fromdojenka dojenka
Cannonball
Reposted fromdaguch daguch
Cannonball
Kurwa, chce w końcu przestać się oszukiwać. 
Reposted fromdygoty dygoty
Cannonball

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viadygoty dygoty
Cannonball

oddychaj głęboko.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadygoty dygoty
Cannonball
9863 0cb3
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viawyliczanka wyliczanka
Cannonball
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viadygoty dygoty
Cannonball
Wybór należy do Ciebie. Tak jak jego konsekwencje.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viadygoty dygoty
1481 8b0a 500
Reposted fromkimik kimik
Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl