Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

Cannonball
4151 2a00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Cannonball
9996 23ca 500
Reposted frominsidemysoul insidemysoul viairmelin irmelin

November 10 2018

Cannonball
4874 8185 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Cannonball
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaaksamitt aksamitt
9827 eaad 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaaksamitt aksamitt
Cannonball
5157 bd8f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamerkaba merkaba
Cannonball
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert - "Pani Bovary"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamerkaba merkaba

November 09 2018

8940 6e9f 500
Reposted fromnosmile nosmile
1808 eded
Reposted fromsugikinator sugikinator vianosmile nosmile
0120 cbcf 500
Reposted fromnosmile nosmile viaapatia apatia
Cannonball
6379 a9da
Reposted fromfoina foina viaapatia apatia
Cannonball
8406 8ce1
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaapatia apatia
Cannonball
Czemu my jesteśmy jacyś tacy... uszkodzeni?
— smsy nocy letniej
Reposted fromhysterie hysterie viaapatia apatia
2648 537d
Cannonball
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown
Cannonball
Cannonball

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viaSurvivedGirl SurvivedGirl

November 08 2018

Cannonball
Czas dorosnąć, chłopczyku. To, że ci się życie pierdoli, nie jest żadnym usprawiedliwieniem.
— Zaczytane
Reposted fromEtnigos Etnigos
Cannonball
Może to brzmi niewiarygodnie, ale nieraz wystarczy powiedzieć komuś, jak się czujesz, żeby poczuć się lepiej.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl