Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Cannonball
Cannonball
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— J.Picoult
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainvissiblee invissiblee
Cannonball
- Dałabyś radę przeżyć całe życie z jednym mężczyzną? - Pewnie, że bym dała, tylko szkoda chłopa.
Cannonball
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viainvissiblee invissiblee
Cannonball
Nawet nie chcę słyszeć ile mogłem zrobić do tej pory.
— Quebonafide feat K-Leah-Ile mogłem
Reposted frompastelowe pastelowe viapoppyseed poppyseed
Cannonball
0726 0673 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
Cannonball
Nie lubię tego uczucia, gdy wstaję rano i czuję brak chęci do wszystkiego.
— yourheartbeat.soup.io
Cannonball
3095 147d
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Cannonball
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.
— Daniel Glattauer
Reposted fromsfeter sfeter vialaluna laluna
Cannonball
2096 cab2
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Cannonball
4331 b001 500
Reposted from0 0 viakrzysk krzysk
Cannonball
1354 ed87 500
Reposted fromhahaha-no hahaha-no
Tak jak każdy człowiek gubię się w labiryncie życia średnio raz na dobę
— Gedz “Labirynt” (via apodyktyczne)
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
Cannonball
4301 bea9 500
Reposted from0 0
Cannonball
Zatem nadszedł czas, aby się przeistoczyć.
Reposted from0 0
Cannonball
7874 2b66
Reposted from0 0
Cannonball
8148 904b
Reposted from0 0
Cannonball
Cannonball
9824 77da 500
Reposted frompolytox polytox vianadwrazliwosc nadwrazliwosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl