Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

Cannonball
Życzę Ci byś, spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro, cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromlovvie lovvie viamaly-pandzik maly-pandzik
Cannonball
Życzę Ci byś, spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro, cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromlovvie lovvie viamaly-pandzik maly-pandzik
Cannonball
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście.
A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Cannonball
Reposted fromDennkost Dennkost viaMartwa13 Martwa13
Cannonball
1106 5bad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz

November 14 2019

Cannonball
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle

November 13 2019

Cannonball
0594 0f09 500

November 12 2019

Cannonball
7555 050e 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa

November 11 2019

Cannonball
Tymczasem czułam się pozbawiona swoejgo miejsca na ziemi, jakby nagle do mnie dotrało, że w tej chwili nigdzie nie jestem u siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
Cannonball
0833 9e8a 500
Reposted fromsoftboi softboi
Cannonball
za dużo pan myśli i się potem panu miesza.
— 12 gniewnych ludzi
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianyaako nyaako
Cannonball
- Co słychać? - Nadal jestem martwa w środku, więc nic się nie zmieniło...
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax vianyaako nyaako
Cannonball
6294 192d
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viamefir mefir
Cannonball
7281 4fdf
Reposted fromchceuciec chceuciec viamefir mefir
Cannonball
Musisz przede wszystkim zrozumieć skąd ten tryb autodestrukcji. Ja nie chciałem, w ogóle nawet nie pomyślałem o tym, że jestem samobójcą, a byłem. W pewnym sensie kochałem tę chorobę, taką jaka jest, jako tego mordercę, który mnie po cichu mordował, bo ja chciałem chyba po prostu umrzeć. Zdałem sobie z tego sprawę na terapii.
— Michał Figurski w rozmowie z Jarosławem Kuźniarem dla Onet Rano
Reposted frompierdolony pierdolony

November 09 2019

Cannonball
znowu mi się śniło że świat się rozpada a ja nie wiem co zrobić czy go trzymać czy puścić
— julia marcell
2216 41b4 500
Reposted fromunco unco viacalvados calvados

November 07 2019

Cannonball
4595 9169 500
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viacorvax corvax
Cannonball
There od no soul in me. Just a damaged brain and nerves.

November 05 2019

Cannonball
Gdy myślisz, że jesteś na dnie życie udowadnia, że to dopiero początek twojego upadku. Załóż szalik, robi się coraz zimniej. 
Reposted bydangel dangel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl