Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

Cannonball
Chciałem coś napisać. Tworzyło się już kolejne zdanie i nagle dotarło do mnie, że brzmi to całkiem niepotrzebnie.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Cannonball
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— Dorota Masłowska
Reposted frompasazerka pasazerka viapchamtensyf pchamtensyf
Cannonball
Cannonball
4866 6500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBrunett Brunett
Cannonball
3153 3bfa 500
Reposted fromnyaako nyaako viaBrunett Brunett
Cannonball
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viaBrunett Brunett
Cannonball
2873 4948
Reposted fromstylte stylte viaBrunett Brunett
Cannonball
3517 155d
Reposted fromszatanista szatanista viaBrunett Brunett
Cannonball
Wiesz – rzekła Ruth – ludzie nie płaczą, kiedy im smutno. Każdy myśli, że tak jest, ale to nieprawda. Płaczą, gdy są sfrustrowani albo przytłoczeni.
— Holly Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou

July 18 2019

Cannonball
Cannonball
1033 ae4e 500
Cannonball
5729 7d4d
Reposted fromkarahippie karahippie viasweetnothingg sweetnothingg
Cannonball
Będę o tobie pamiętać. I ty o mnie nie zapomnij. Nie pozwól, by życie szło obok. I nie opłakuj wspomnień.
— Jess Rothenberg - "Po tamtej stronie ciebie i mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

July 17 2019

Cannonball
Cannonball
1669 3a9e 500
Reposted fromsavatage savatage vialaparisienne laparisienne
Cannonball
Smiling, but inside hate being alive. 

July 16 2019

Cannonball
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Cannonball
Because when all you have is a memory of a thing, (...) all you can think about is how the thing is gone.
— "The Nix" Nathan Hill
Reposted fromhesiamela hesiamela viamefir mefir

July 15 2019

Cannonball
Ogarnęła ją nagle tęsknota za kimś, z kim mogłaby teraz posiedzieć w kuchni i pogadać. Za kimś, kto po prostu byłby przy niej i umiałby jej słuchać w chwilach, kiedy by próbowała ubrać swoje czasem zawiłe myśli w słowa.
— Freda Wolff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Cannonball
4331 b001 500
Reposted from0 0 viabearded bearded
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl