Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

Cannonball
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
Cannonball
Cannonball
Cannonball
7106 67b1
This is someone dying while having an MRI scan. Before you die, your brain releases tons and tons of endorphins that make you feel a range of emotions. Tragically beautiful.
Cannonball
Cannonball
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda vianotyourstrawberry notyourstrawberry
Cannonball
Są zwyczajne godziny i są godziny ułomne, kiedy czas zatrzymuje się i potyka, kiedy życie - prawdziwe życie - wydaje się toczyć gdzieś indziej.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialadydarkness ladydarkness
Cannonball
Wpadłem w moją wewnętrzną histerię. Nie krzyczałem, nie płakałem głośno, nie biegałem i nie wyrywałem sobie włosów z głowy. Po prostu w jednej chwili coś we mnie stłukło się i przyrosłem do chodnika, nie mogąc zrobić kroku do przodu.
— tumblr
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaaleander aleander

September 18 2019

Cannonball
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
Cannonball
2460 f05f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Cannonball
9985 b614
Reposted frommarvelous marvelous viaaleander aleander

September 17 2019

Cannonball
8683 b656 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Cannonball
2602 2667
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Cannonball
Przepraszam, że kiedykolwiek Ci się przydarzyłam 
— Martwy lis
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Cannonball
Powiedz, że to ma jakiś sens. 
Reposted byladydarkness ladydarkness
Cannonball
6086 dc4a
Reposted fromjawn-palace jawn-palace
Cannonball

Kiedy ludzie są jeszcze dziećmi, oceniają powagę sytuacji, obserwując swoich rodziców. Gdy się przewracasz i nie możesz się zdecydować, czy bardzo cię boli, czy też nie, spoglądasz na rodziców. Jeżeli wyglądają na zmartwionych i biegną w twoim kierunku, zaczynasz płakać. Jeśli zaczynają się śmiać i mówią: „Nic się nie stało”, wstajesz i przechodzisz nad sprawą do porządku dziennego.

Cecelia Ahern – Love, Rosie

— za: https://tiny.pl/t18cc
Cannonball
- Co Cię najbardziej boli, co jest najsmutniejsze?
- Rozczarowania. Bo wcale nie to, że ktoś mi pokaże, że mnie nie lubi. Wcale nie to, że ktoś mnie wkurwi. Wcale nie to, że ktoś mnie wyzwie, obrazi, odrzuci. Najbardziej bolą rozczarowania. Jak spodziewasz się po kimś X, a on robi takie totalnie skrajne Y. Jak wierzysz komuś w X, a on robi Cię w chuja ze swoim Y. Jak ufasz, że ktoś jest X, a on ma niezły ubaw z Twojej naiwności. Tak, to właśnie jest najgorsze i najsmutniejsze.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianyaako nyaako
Cannonball
0585 b05f 500
Reposted fromlaters laters viaawakened awakened
Cannonball
2968 f132 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaMartwa13 Martwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl