Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Cannonball
0651 f54f 500
Reposted fromposzum poszum vianyaako nyaako
Cannonball
8465 752a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Cannonball
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
5286 25ac 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy via777727772 777727772
Cannonball
1014 c0fa 500
Reposted from777727772 777727772
Cannonball
Kto opanował szarość zwykłego dnia jest bohaterem.
— F. Dostojewski
Reposted frompiksele piksele vialaparisienne laparisienne
Cannonball
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne vialaparisienne laparisienne
Cannonball
Cannonball
6225 b2c4
Reposted fromdumbscream dumbscream viascorpix scorpix
Cannonball
7199 4900
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan viascorpix scorpix
Cannonball
to płacz, do kurwy nędzy
Reposted fromscorpix scorpix
Cannonball
5690 3258
Reposted fromdontbemad dontbemad viainsanedreamer insanedreamer
6783 b520
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
Cannonball
Wstawiłam rano pranie a później pomyślałam, że sama też się mogę wstawić.
— .
Reposted fromrol rol viakato85 kato85
1148 5f4d
Reposted fromamatore amatore viakato85 kato85
Cannonball
Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać - bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frompasazerka pasazerka
Cannonball
Jak to się mówi, każda prawda ma dwie strony.
— Tess Gerritsen
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
Cannonball
9704 6512 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Cannonball
7207 f0f3 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
Cannonball
2478 5af4 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl