Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

Cannonball
0962 956c 500
Reposted fromnevermind336 nevermind336

April 21 2018

Cannonball
1329 e84f
Reposted fromEtnigos Etnigos
Cannonball
Opłakuję coś, czego nigdy nie miałam. Co za absurd. Rozpacz
z powodu przeklętych nadziei, przeklętych marzeń i oczekiwań.
— E L James – Pięćdziesiąt twarzy Greya
Reposted fromperfectsense perfectsense viayeanne yeanne
Cannonball

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viayanek yanek
Cannonball
7123 c368 500
Reposted fromdeszcz deszcz viamakemewannadie makemewannadie
Cannonball
Trzeba się podnieść i iść. Zawsze trzeba iść. Jak się nie ma gdzie iść, tym bardziej.
— Edward Stachura
Cannonball
 A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. 
(...)
- Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada z uśmiechem.
- Podarło się? - pytam.
- Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi.
- Może to też kwestia materiału - odpowiadam.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromSabela Sabela viamakemewannadie makemewannadie
Cannonball
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaPicki91 Picki91
6415 d5fa
Reposted frombrumous brumous viasarazation sarazation

April 20 2018

Cannonball
Cannonball
4452 53ba 500
Reposted frommelodyjna melodyjna viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Cannonball
Czekanie sprawia, że gorzknieje cała słodycz w nas.
— Coma, Leszek Żukowski
Reposted fromfafner fafner viadancingwithaghost dancingwithaghost
Cannonball
9631 9e17
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
Cannonball
3213 6049
Reposted frommrcake47 mrcake47 viablubra blubra
Cannonball
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
— Faulkner
Reposted fromherside herside viablubra blubra
Cannonball
8037 2b2b
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix

April 18 2018

Cannonball
Cannonball
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss vianyaako nyaako
Cannonball
0362 71a3 500
Reposted fromseaweed seaweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl